CBI frontmonterade/bakanslutna MCBer “CBEs”

När man i Europa tänker på en automatsäkring är det vanligaste att man tänker sig en säkring som monteras på en DIN skena. Det behöver dock inte vara så. I en del applikationer kanske det inte lämpar sig med montage på skena. Där kommer produktfamiljen som kan monteras i en frontplåt in istället. Dessa allas på engelska ”CBE products”, eller ”Circuit Breaker for Equipment”, fritt översatt blir det ”Dvärgbrytare för apparatskydd” på Svenska. Dessa är alltså utvecklade för att monteras i en frontplåt istället för på en DIN skena och anslutningarna är i regel rakt bakåt för att spara plats. CBIs CBE familj har lösningar från 0,1A upp till 400A. Precis som för övriga serier så är dessa byggda på den hydraul-magnetiska principen vilket innebär att du inte behöver oroa dig för höga eller låga omgivningstemperaturer. Säkringen kommer alltid att hålla märkström oavsett -40 eller +85 grader C runt omkring den. Även dessa serier byggs och testas för den spänning som den skall användas för. Dvs, har du en DC spänning så får du en produkt som är anpassad för DC, såväl när det gäller elektriska egenskaper, märkning och godkännanden. Utmärkande för alla CBIs CBE produkter är att de har mycket goda egenskaper vad avser skak och vibration jämfört med traditionella dvärgbrytare för montage på skena.