Övriga tillbehör

Olika tillbehör

Det finns ett stort antal tillbehör till våra automatsäkringar, allt från låsmekanismer för handtag, till olika täckbrickor för tomma positioner och montagevinklar. Samt såklart olika lösningar för enkla installationer i form av olika fasskenor och parallellkopplingar.

Exempelvis:

  • Montagevinkel för DD-frame (mot plan yta och för DIN-skena)
  • Låshandtag för automatsäkringar
  • Täckbricka för tomma platser i distributionen
  • Olika strömfördelningsprodukter

     

Kontakta oss på 0581-62 15 50 eller på [email protected]remove-this.emcomp.se