Nödstopp (EPO)

Nödstopp EPO (Emergency Power Off)

C&D Emergency Power Off
C&D Emergency Power Off

Nödstopp eller "EPO" -kontrollstationer kan användas där säkerhetskraven i samband med nödstopp inte krävs.

Användningsområden innefattar:

• Datasalar

• Skolsalar

• Vattenreningsverk

• Service och underhåll

Alla produkter är aluminiumkapslade och skyddade av ett lock för att förhindra oavsiktlig drift.

 

Upp till 4 omkopplingskontakter finns tillgängliga i den större av det två kapslingarna.

Klicka här för artikelnummer och mer info