D/DD-frame fjärrkontrollerad MCB

Fjärrkontrollerad automatsäkring

CBI RAU
Remotely Controlled MCB – CBI RAU

CBI DD-frame är en kompakt och tillförlitlig hydraulmagnetisk automatsäkring, perfekt för batteriapplikationer, kraftaggregat och för större laster i likströmsfördelningar. I applikationer som energilagring, batterifördelningar och avbrottsfri kraft för telekomapplikationer är det en stor fördel att fullt kunna kontrollera status på en automatsäkring samt fjärrmanövrera i form av att både kunna slå av och slå på samt återställa efter en utlösning. Detta betyder att en CBI DD-frame automat kan placeras på ställen där det annars hade varit svårt att manövrera den. Förse din CBI DD-frame automatsäkring med en RAU enhet och du kan både spara pengar och reducera driftsbortfall om en säkring löser ut, utan att något fatalt fel uppstått.

RAU är en fabriksmonterad modul som möjliggör fjärrkontroll av en CBI serie DD automatsäkring. Enheten kan manövrera automatsäkringen både av och på. Manövreringen görs helt internt. RAU fabriksmonteras på vänster sida av automatsäkringen och kan manövrera upp till 3 moduler. RAU är avsedd för serie DD med standardhandtag. Automatsäkringen kan manövreras manuellt även fast den är i satt i fjärrläge. RAU har två indikatorer på framsidan; den första är en LED som indikerar status. Den andra är en flagga som mekanisk indikerar mekanismens läge. RAU har också en switch som där man kan välja om fjärrmanövrering skall vara aktiverad eller inte. En signal sänds från RAU som talar om, om det finns kraft på automatsäkringens last-sida. RAU har ett standardinterface i form av ett standardkontaktdon av typen Phoenix art 1780002 eller likvärdig ekvivalent. 

 

Kontaktperson automatsäkringar: Andreas Anselmius

email: [email protected]remove-this.emcomp.se

mobil: 070-22 77 811

växel: 0581-62 15 50