Moderbolaget Addtech

Addtech är en börsnoterad teknikhandelskoncern som består av ett 100-tal rörelsedrivande bolag som alla strävar efter att vara marknadsledande inom sina nischer. Bolagen hålls samman av en företagskultur där affärsmannaskap och teknisk kompetens är centrala begrepp, och där det lilla företagets flexibilitet kombineras med koncernens breda nätverk och starka finansiella resurser.

Emcomp ingår i affärsområdet Power Solutions som marknadsför och säljer batterilösningar, produkter för elkraftdistribution och produkter inom elsäkerhet, elinstallation och förbindningsteknik. Kunderna finns inom energi- och telekomsektorn samt kommersiella fordonsindustrin.

"Addtech är en svensk börsnoterad teknikhandelskoncern. Verksamheten består av cirka 130 självständiga bolag som säljer högteknologiska produkter och lösningar till kunder inom framför allt tillverkande industri och infrastruktur i ca 20 länder. Addtech skapar optimala förutsättningar för dotterbolagens lönsamhet och tillväxt."

Niklas Stenberg
VD Addtech AB