Moderbolaget Addtech

Emcomp ingår i Addtech

Addtech är en börsnoterad teknikhandelskoncern som består av ett 100-tal rörelsedrivande bolag som alla strävar efter att vara marknadsledande inom sina nischer. Bolagen hålls samman av en företagskultur där affärsmannaskap och teknisk kompetens är centrala begrepp, och där det lilla företagets flexibilitet kombineras med koncernens breda nätverk och starka finansiella resurser.

Emcomp ingår i affärsområdet Power Solutions som marknadsför och säljer batterilösningar, produkter för elkraftdistribution och produkter inom elsäkerhet, elinstallation och förbindningsteknik. Kunderna finns inom energi- och telekomsektorn samt kommersiella fordonsindustrin.

"Emcomp ingår i teknikhandelskoncernen Addtech AB. Koncernen har cirka 1 700 medarbetare, en årsomsättning om cirka 6 miljarder SEK och försäljning till ett 30-tal länder."

Johan Sjö
VD Addtech AB