Nyheter

Ny säkringsbrytare till batterianläggningen

Acku Breaker Unit är nästa generations säkringsbrytare. Den hydraulmagnetiska säkringsbrytaren sätter en ny standard inom området Förnybar energi och säkerställer att batterianläggningens batterier frånskiljs på säkrast möjliga sätt.

Läs mer

Parallellkopplingsskenor till Q-serien

Skenorna möjliggör enkel parallellkoppling av Q-seriens automatsäkringar i intervallet 80-250A. Finns med flera anslutningspunkter.

Läs mer