Nyhet

Ny säkringsbrytare till batterianläggningen

Acku Breaker Unit är nästa generations säkringsbrytare. Den hydraulmagnetiska säkringsbrytaren sätter en ny standard inom området Förnybar energi och säkerställer att batterianläggningens batterier frånskiljs på säkrast möjliga sätt.

Acku Breaker Unit innehåller båda polerna i samma låda samt finns i utförande upp till 250A brytström. Säkringsbrytaren är okänslig för höga och låga omgivningstemperaturer och utvecklad för att minska energiåtgången. Den hydraulmagnetiska konstruktionen ger kretsen bättre skydd och ännu mer exakt brytning.

Produkten passar flera applikationsområden, till exempel:

  • Telekom
  • Tåg & Signal
  • Marina miljöer
  • Gröna hus
  • Olja & Gas