Nyhet

IT-problem

Vi har för tillfället stora störningar i våra IT-system,

Vi har för tillfället stora störningar i våra IT-system, vilket gör att till exempel mailkorrespondens inte fungerar. Problemet är under utredning och vi har ännu ingen prognos om när det kan vara åtgärdat. Under tiden är ni välkomna att kontakta oss på telefon (0581-62 15 50).

Ytterligare info finns på www.addtech.se.