Nyhet

Nu finns Emcomp med i TransQ

Emcomp har certifierats och godkänts som leverantör i prekvalificeringssystemet TransQ.

Före certifieringen i TransQ genomgick Emcomp en kvalitetsgranskning. Godkända resultat i granskningen är ett krav för att bli del av prekvalificeringssystemet.

– Genom att använda TransQ uppnår kunder som till exempel Trafikverket en snabbare och effektivare upphandlingsprocess. Det finns ett stort värde för Emcomp att vara med i TransQ, särskilt för vårt expanderande applikationsområde Tåg & Signal, säger Per Lundblad, VD för Emcomp.