Legal Rights

Välkommen till Emcomps webbplats,

Följande villkor gäller för denna webbplats (”webbplatsen”) som ägs av Emcomp International AB (”Emcomp”). Genom att besöka och använda webbplatsen accepterar du följande villkor:

Information på webbplatsen

Innehållet på Emcomps webbplats tillhandahålls i befintlig form. Emcomp AB strävar efter att tillhandahålla riktig, komplett och uppdaterad information, men garanterar inte att till exempel skrivfel, yttre påverkan eller tekniska fel kan resultera i felaktigheter. Emcomp garanterar inte korrekthet, exakthet, tillförlitlighet eller annat beträffande webbplatsens innehåll.

Emcomp AB strävar efter att hålla denna webbplats fri från datavirus och andra företeelser som kan förorsaka användarna av webbplatsen skada. Emcomp vill göra dig uppmärksam på att internetanvändning aldrig är fullständigt säker och alltid innebär en risk för virus och andra angrepp. Emcomp uppmanar dig därför att vidtaga alla nödvändiga försiktighetsåtgärder vid användning av webbplatsen.   

Informationen på denna webbplats kan komma att ändras när som helst, till exempel för att iaktta gällande lagstiftning, författning eller branschkod. Ändring av användarvillkoren ska anses bindande så snart de har publicerats. Emcomp rekommenderar därför att du läser igenom dessa användarvillkor varje gång du besöker Emcomps webbplats.

Emcomp är i inget fall ersättningsskyldigt för skador, vilka de än kan vara och utan undantag, vare sig för utebliven vinst, avbruten näringsverksamhet eller förlust av information, beroende på användning av eller oförmåga att använda webbplatsen eller den information som återges där.

Immateriella rättigheter 

Innehållet på den här webbplatsen omfattas av immaterialrättsligt skydd genom till exempel upphovs- varumärkes- och firmarätt, och tillhör Emcomp eller andra rättighetsinnehavare. Användare av denna webbplats har inte rätt att utnyttja webbplatsens innehåll kommersiellt genom förfaranden såsom men inte begränsat till återskapande, publicering och överföring, såvida inte ett Emcomp lämnat sitt medgivande därtill. Innehållet får emellertid återges, lagras och laddas ned för privat bruk, förutsatt att de ekonomiska och ideella rättigheterna till materialet respekteras och bibehålls.

All användning av Emcomps kännetecken i näringsverksamhet (såsom i annonsering och marknadsföring) förutsätter Emcomp medgivande därtill.

Länkar

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte står under Emcomps kontroll. Vi ansvarar inte för integritetsskydd eller innehåll på dessa webbplatser utan tillhandahåller länkarna för att underlätta för Emcomps besökare att hitta mer information inom specifika områden.

Om du länkar till webbplatsen, vill Emcomp be dig att länka till webbplatsens förstasida. När länkning sker ska allt material från webbplatsen öppnas i ett eget fönster och ska inte presenteras i samband med varumärke eller logotyp från annan webbplats.

Personuppgifter

Nedan följer information om Emcomps behandling av dina personuppgifter och annan information som Emcomp kan komma att samla in genom att du besöker denna webbplats eller när du kontaktar Emcomp.

Personuppgifter kan till exempel bestå av ditt namn, leveransadress, e-postadress, IP-adress, telefonnummer, telefaxnummer och information i meddelanden mellan dig och Emcomp. Personlig information samlas bara in när det krävs för att erbjuda en service eller information som du begärt, eller när du ger den till oss av andra skäl, som till exempel om du söker arbete hos Emcomp. 

Emcomps behandling av personuppgifter inkluderar insamling, lagring och utlämnande till Addtechs koncernbolag och till andra företag i den mån det är nödvändigt för att Emcomp ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att tillhandahålla en service eller information som du begärt. Emcomps behandling av personuppgifter kan även ske för att administrera webbplatsen och för att förbättra denna tjänst.

Det är alltid möjligt för dig att inte lämna personuppgifter genom att välja att inte använda en viss tjänst eller funktion.

Emcomp är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att en gång om året och utan kostnad, efter skriftlig förfrågan, få information om de personuppgifter som behandlas om dig. Du har också rätt att begära att uppgifterna rättas eller raderas. Kontaktuppgifter till Emcomp: [email protected]remove-this.emcomp.se

Annan information som noteras inkluderar typ av webbläsare, typ av operativsystem och domännamnet på webbplatsen varifrån du gick in på Emcomps webbplats. Informationen sammanställs för att ge en bred demografisk information, som t.ex. det geografiska ursprunget på besökare till webbplatsen och hur länge de stannar på webbplatsen. Insamlandet av denna typ av information tillåter oss att administrera webbplatsen, diagnostisera problem, analysera statistik och erbjuda bättre service. 

Allmänna villkor

För produkter, tjänster och leveranser som tillhandahålls av Emcomp gäller

Addtech Allmänna Villkor Sverige 2019

Addtech General Terms Conditions Sweden 2019

Emcomp General Terms and Conditions of Purchase

General Terms and Conditions of Purchase - appendix