Kvalitet, Miljö & Arbetsmiljö

Fokus på kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Emcomp lägger stor vikt vid kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor. Vårt ledningssystem är granskat och certifierat av Qvalify AB i enlighet med ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018.

Certifieringen från Qvalify går i linje med det arbetssätt som råder på Emcomp. Vi arbetar förebyggande och strävar efter ständiga förbättringar gällande kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi ska förebygga skada och ohälsa genom att ständigt förbättra hanteringen av miljö- och arbetsmiljöfrågor samt kontinuerligt utveckla personalen och verksamheten.

Se Qvalifys certifiering av Emcomp >

ISO 9001 - Kvalitetsledning
ISO 9001 är ett ledande kvalitetsledningssystem som skapar förutsättningar för maximal kundtillfredsställelse. Emcomps implementering av ISO 9001 syftar till att förbättra delar som organisationsplanering och ledning samt åstadkomma fortsatt utveckling av produktkvalitén och ännu bättre service. 

ISO 14001 - Miljöledning
ISO 14001 är miljöledningssystemet som identifierar, prioriterar och hanterar miljörisker. Emcomps certifiering mot ISO 14001 hjälper oss att minska vår miljöpåverkan och uppfylla våra miljömål. Gällande lagstiftning är ett minimikrav i vår verksamhet.

ISO 45001 - Arbetsmiljöledning
ISO 45001 är det ledande systemet för arbetsmiljöledning. Med ISO 45001 får Emcomp ett systematiskt angreppssätt för identifiering och reducering av olyckor och tillbud. Något som ger ökad personsäkerhet och minskade kostnader för olyckor, tillbud och ohälsa.