FAQ

Vanliga frågor om Emcomps automatsäkringar

En automatsäkring skall förvandla en förändring i elektrisk ström till en mekanisk rörelse som kan bryta en krets. En termisk automatsäkring gör detta genom ett bimetallelement som blir uppvärmt och böjer sig. Det är alltså värme som löser ut automatsäkringen.

I en hydraulmagnetisk automatsäkring går strömmen genom en spole som skapar ett magnetfält som löser ut automatsäkringen. Värme är alltså inte en parameter i utlösningen av en hydraulmagnetisk automatsäkring. Detta gör att en hydraulmagnetisk automatsäkring alltid löser ut vid märkström oavsett omgivningstemperatur. Övriga fördelar är mindre modulmått samt lägre inre resistans.

Ja, eftersom mekanismen är temperaturoberoende så spelar inte höga eller låga omgivningstemperaturer någon roll. Vid t.ex. -40 grader kommer dock brytarens karakteristik att vara något trögare och vid +85 grader något snabbare. Dock hålls alltid angiven märkström.

En hjälpkontakt ger en signal som berättar om automatsäkringen är på eller avslagen men kan inte särskilja om den är avslagen manuellt eller har löst ut p.g.a. ett elektriskt fel. En larmkontakt ger en signal som berättar att automatsäkringen löst ut p.g.a. ett elektriskt fel men berättar inte om automatsäkringen är av eller påslagen manuellt.

Det är när man visuellt kan se på automatsäkringens handtag om den har löst ut p.g.a. ett elektriskt fel. Handtaget stannar i ett mittenläge, mitt emellan av och på.

Ja, de flesta av våra automatsäkringar kan slås av via fjärrstyrning. Detta kan ske genom en ström eller spänningspuls som löser ut säkringen. En helt ny produkt är dock en fjärrstyrning till vår DD-frame serie som möjliggör total fjärrstyrning av säkringen. Den kan både slås till och från samt återställas vid överlast/kortslutning med hjälp av fjärrstyrning. Se länk för mer information ... 

Livslängden på en automatsäkring påverkas av flera olika faktorer. Några exempel: hur många gånger den kommer att användas för av-/påslag, om detta görs mot last eller inte samt såklart om automatsäkringen utsätts för kortslutningsströmmar. Det är även skillnad på de olika produktfamiljerna. Fördelen gentemot konventionella, termiska, automatsäkringar är att mekanismen som reglerar utlösningskarakteristiken är helt hermetiskt förseglad och därför inte åldras med damm och andra partiklar i luften.

Alla Emcomps automatsäkringsfamiljer har detaljerade reliabilitetsdata som kan presenteras på förfrågan.

Till viss del ja. Automatsäkringen är byggd för att monteras i det vertikala planet men kan där roteras runt sin egen axel. Med andra ord kan den stå upp eller ligga på sidan eller vändas helt upp och ned. Önskar man däremot montera automatsäkringen i det horisontella planet, d.v.s. med handtaget uppåt (t.ex. stående på ett bord) eller med handtaget nedåt (t.ex. monterad i ett tak) så kommer egenskaperna att påverkas.

En automatsäkring med handtaget uppåt kommer att lösa ut något tidigare än specificerat då gravitationen påskyndar mekanismen. Omvänt så kommer en automatsäkring med handtaget nedåt att lösa ut något senare då gravitationen arbetar emot mekanismen. Omräkningstabeller för kompensering finns att tillgå.

Nej, en av styrkorna med Emcomps automatsäkringar är att de kan ha en global godkännandeprofil. Samma komponent kan ha UL godkännande för Amerikanska kontinenten, IEC godkännande för Europa, CCC för Kina etc.

Flertalet av våra automatsäkringar är även godkända som frånskiljare.

Ja, för Emcomps skenmonterade automatsäkringar finns ett speciellt lås som möjliggör att handtaget spärras i endera avslaget eller påslaget läge. Våra frontmonterade automatsäkringar har olika versioner av handtag för att adressera oavsiktligt till-/frånslag. Ett exempel är ”Flush-Rocker” handtaget som är helt platt då automatsäkringen är på för att minimera risken för oavsiktligt frånslag.

Självklart har vi ett sortiment av standardiserade fasskenor, både av gaffeltyp som fästs under terminalskruven och av pinntyp som fästs i automatsäkringens terminal.

Ja, våra applikationsingenjörer som arbetar i CAD-miljö kan ta fram en lösning som passar era unika behov.

Ja, en av fördelarna med den hydraulmagnetiska principen är att man på ett exakt sätt kan skapa olika karakteristik. Både snabba och tröga kurvor, med pulstoleranser etc. Emcomp erbjuder ett flertal som standard.

Ja. Vi kallar det ”trip free operation”.

Även om handtaget är blockerat i ”ON” läge så kommer automatsäkringen att lösa ut om den utsätts för en överlast eller kortslutning.

Grundkonstruktionen är så gott som identisk. Dock anpassas antalet varv på spolen och de ingående komponenternas egenskaper för att hantera AC respektive DC.